backbone.dst (17K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

backbone.int (1K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

backbone.na (11K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

backbone.no (1K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

backbone.ww (14K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

backbone.z1b (15K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

backstat.na (3K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

backstat.ww (5K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

backstat.z1b (9K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

bofaq.txt (18K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

files.bbs (2K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

routchrt.zip (232K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

TESTHATC.H.N (1K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

TESTHATCH.NA (1K)

Uploaded Sat Apr 24 2021 14:50:52

wwwzruspasorg.html (1K)

Uploaded Tue Nov 23 2021 07:00:33

z1b0303.zip (20K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

Z1B Information Files

SLA_0303.Z1B March 2003 Z1B Service Level Agreement
IRNROUTE.061 International Routed Netmail List Version: March 2, 2003
z1b0403.zip (20K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

Z1B Information Files

SLA_0403.Z1B April 2003 Z1B Service Level Agreement
IRNROUTE.096 International Routed Netmail List Version: April 6, 2003
z1b0503.zip (20K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

Z1B Information Files

SLA_0503.Z1B May 2003 Z1B Service Level Agreement
IRNROUTE.123 International Routed Netmail List Version: May 4, 2003
z1b0603.zip (19K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

Z1B Information Files

SLA_0603.Z1B June 2003 Z1B Service Level Agreement
IRNROUTE.151 International Routed Netmail List Version: June 1, 2003
z1b0703.zip (20K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

Z1B Information Files

SLA_0703.Z1B July 2003 Z1B Service Level Agreement
IRNROUTE.181 International Routed Netmail List Version: July 1, 2003
z1b0803.zip (20K)

Uploaded Sat Jan 30 2021 20:13:05

Z1B Information Files

SLA_0803.Z1B August 2003 Z1B Service Level Agreement
IRNROUTE.213 International Routed Netmail List Version: August 1, 2003