• Prueba desde 66 a 200

  From Angel Ripoll@2:341/66 to Todos on Sat Jul 22 01:21:00 2023
  Hola Todos!

  áéíóú
  ÁÉÍÓÚ
  ñÑ
  çÇ

  Un saludo,
  Angel Ripoll
  aripoll @ zruspas.org

  --- GoldED+/LNX 1.1.5-b20230304 + HPT 1.9 + Binkd 1.1 en Debian
  * Origin: Synchronet - bbs.zruspas.org - Zruspa's BBS - (2:341/66)