• Test Reply

  From Clearing Houz@21:3/2744 to Bf2K+ on Fri Jul 14 14:24:03 2023
  ÜÜÜ Ü ÜÜÜ ÜÜÜ ÜÜÜ Ü ÜÜÜ ÜÜÜ Ü ÜÜÜ Ü Ü ÜÜÜ
  Û ß Û ÛÜÛ ÜÜÛ Û ß Ü Û Û ÛÜÛ ÛßÛ Û Û Û Û Üß
  ÛÜÛ ÛÜÛ ÛÜÜ ÛÜÛ Û Û Û Û ÜÜÛ Û Û ÛÜÛ ÛÜÛ ÛÜÜ
  FTN Mailer and Tosser ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ú¿ÚÄ¿ÚÄ¿Ú¿ Your test was received here on 2023-07-14 04:24:03 and it looks
  ³ ³ÄÙÀÄ¿ ³ like you sent it on 2023-07-13 22:10:50. If that is correct,
  Á ÀÄÙÀÄÙ Á then it took 6 hours 13 minutes 13 seconds to get here.


  ------------------------------ BEGIN MESSAGE ------------------------------
  TO: all
  SUBJECT: test
  testing 'module execution error'

  --- RATSoft/FIDO v09.14.95 [JetMail 1.01]
  ------------------------------ CONTROL LINES ------------------------------ DATE: 2023-07-13 22:10:50
  MSGID: 21:3/171@fsxnet 2a62c6f9
  @PID: RSTF v09.14.95
  ------------------------------ END MESSAGE ------------------------------ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ... I ate a clock yesterday, it was very time-consuming.
  --- Clearing Houz (AB8D)
  * Origin: Clearing Houz (21:3/2744.0)