• Хачапури по-аджарски от Хамстера

    From Dima Bargamov@2:5020/570.1 to All on Tue Apr 13 20:56:10 2021
    Привет тебе, All!


    https://www.youtube.com/watch?v=Oh8_hmqSnTk


    --- GoldED-NSF
    * Origin: ... паясничать в su.kitchen (2:5020/570.1)